Merkliste
Die Merkliste ist leer.

Skolutveckling som gemensamt projekt

Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling
Verkaufsrang4595inLexika
BuchKartoniert, Paperback
216 Seiten
Schwedisch
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
CHF26.80
E-BookEPUBWasserzeichenElectronic Book
CHF8.35
CHF26.80
Versandbereit in 6-7 Arbeitstagen

Produkt

KlappentextBoken belyser olika aspekter av ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt på en lokal skola i Jönköpings kommun. Huvudtemat är en beskrivning av hur rektor tillsammans med mellanledare och övriga lärare på skolan gjort för att organisera och genomföra professionsdriven skolutveckling med undervisningen i fokus. I flera av bokens kapitel beskrivs planeringen och genomförandet av projektet och vilka framgångsfaktorer och hinder som upptäckts under processen. Dessutom presenteras studier som gjorts av lärare i verksamheten för verksamheten, följeforskning av mellanledarnas roll samt kollegiets erfarenheter av projektet. Därtill innehåller ett kapitel elevtexter som beskriver deras erfarenheter. Det är mångfalden av perspektiv och det faktum att innehållet är hämtat direkt från praktiken som gör denna bok unik.
Projektet som redovisas i boken visar på en betydelsefull motvikt till dagen skoldebatt, som många gånger handlar om sviktande elevresultat, tidsbrist i läraryrket och tidsbrist för att kunna genomföra utvecklingsarbete i verksamheten. Resultatet visar att det går att genomföra framgångsrik skolutveckling med förändringar i såväl undervisningen som skolkulturen i sin helhet, vilket bland annat har lett till högre meritvärden hos elever. Förändringarna har gjorts inom ramen för befintlig konferens- och forbildningstid och hela kollegiet har varit involverat.
Details
ISBN/GTIN978-91-7785-568-2
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Erscheinungsjahr2019
Erscheinungsdatum01.07.2019
Seiten216 Seiten
SpracheSchwedisch
MasseBreite 158 mm, Höhe 221 mm, Dicke 17 mm
Gewicht348 g
Artikel-Nr.31486736
Rubriken
GenreLexika

Autor

Segolsson, Mikael
Mikael Segolsson är Fil.dr i pedagogik och arbetar som lektor vid Jönköping University och Göteborgs universitet. Mikael undervisar i kurser från grund- till forskarutbildningsnivå, på rektorsprogrammet samt i olika typer av kompetensutveckling för yrkesverksamma inom utbildningssektorn. Huvudsaklig forskningsinriktning är inom områdena skolutveckling, undervisning och skolledarskap.
Hirsh, Åsa
Åsa Hirsh är Fil. Dr i pedagogik och lektor vid Jönköping University och Göteborgs universitet. Åsas forskning är särskilt inriktad på frågor som rör pedagogisk bedömning, lärares formativa klassrumsarbete, professionsdriven skolutveckling, samt organisation och ledning av skolutvecklande processer. Åsa har under många år undervisat inom såväl lärarprogram som i högskolepedagogiska kurser, masterutbildningskurser och forskarutbildningskurser kring bedömning, skolutveckling, lärarprofession, ledarskap och vetenskaplig metod.