Notepad
The notepad is empty.

Skolutveckling som gemensamt projekt

Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling
Ranking4625inLexika
BookPaperback
216 pages
Swedish
Available formats
BookPaperback
CHF26.80
E-bookEPUBWasserzeichenElectronic Book
CHF8.35
CHF26.80
Ready for dispatch within 6-7 working days

Product

Cover TextBoken belyser olika aspekter av ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt på en lokal skola i Jönköpings kommun. Huvudtemat är en beskrivning av hur rektor tillsammans med mellanledare och övriga lärare på skolan gjort för att organisera och genomföra professionsdriven skolutveckling med undervisningen i fokus. I flera av bokens kapitel beskrivs planeringen och genomförandet av projektet och vilka framgångsfaktorer och hinder som upptäckts under processen. Dessutom presenteras studier som gjorts av lärare i verksamheten för verksamheten, följeforskning av mellanledarnas roll samt kollegiets erfarenheter av projektet. Därtill innehåller ett kapitel elevtexter som beskriver deras erfarenheter. Det är mångfalden av perspektiv och det faktum att innehållet är hämtat direkt från praktiken som gör denna bok unik.
Projektet som redovisas i boken visar på en betydelsefull motvikt till dagen skoldebatt, som många gånger handlar om sviktande elevresultat, tidsbrist i läraryrket och tidsbrist för att kunna genomföra utvecklingsarbete i verksamheten. Resultatet visar att det går att genomföra framgångsrik skolutveckling med förändringar i såväl undervisningen som skolkulturen i sin helhet, vilket bland annat har lett till högre meritvärden hos elever. Förändringarna har gjorts inom ramen för befintlig konferens- och forbildningstid och hela kollegiet har varit involverat.
Details
ISBN/GTIN978-91-7785-568-2
Product TypeBook
BindingPaperback
Publishing year2019
Publishing date01/07/2019
Pages216 pages
LanguageSwedish
SizeWidth 158 mm, Height 221 mm, Thickness 17 mm
Weight348 g
Article no.31486736
Rubrics
GenreLexika

Author

Segolsson, Mikael
Mikael Segolsson är Fil.dr i pedagogik och arbetar som lektor vid Jönköping University och Göteborgs universitet. Mikael undervisar i kurser från grund- till forskarutbildningsnivå, på rektorsprogrammet samt i olika typer av kompetensutveckling för yrkesverksamma inom utbildningssektorn. Huvudsaklig forskningsinriktning är inom områdena skolutveckling, undervisning och skolledarskap.
Hirsh, Åsa
Åsa Hirsh är Fil. Dr i pedagogik och lektor vid Jönköping University och Göteborgs universitet. Åsas forskning är särskilt inriktad på frågor som rör pedagogisk bedömning, lärares formativa klassrumsarbete, professionsdriven skolutveckling, samt organisation och ledning av skolutvecklande processer. Åsa har under många år undervisat inom såväl lärarprogram som i högskolepedagogiska kurser, masterutbildningskurser och forskarutbildningskurser kring bedömning, skolutveckling, lärarprofession, ledarskap och vetenskaplig metod.