Merkliste
Die Merkliste ist leer.
Skolutveckling som gemensamt projekt
ISBN/GTIN

Skolutveckling som gemensamt projekt

Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling
Verkaufsrang4613inLexika
E-BookEPUBWasserzeichenElectronic Book
216 Seiten
Schwedisch
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
CHF26.80
E-BookEPUBWasserzeichenElectronic Book
CHF8.35
CHF8.35
Download, sofort verfügbar.

Produkt

KlappentextBoken belyser olika aspekter av ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt på en lokal skola i Jönköpings kommun. Huvudtemat är en beskrivning av hur rektor tillsammans med mellanledare och övriga lärare på skolan gjort för att organisera och genomföra professionsdriven skolutveckling med undervisningen i fokus. I flera av bokens kapitel beskrivs planeringen och genomförandet av projektet och vilka framgångsfaktorer och hinder som upptäckts under processen. Dessutom presenteras studier som gjorts av lärare i verksamheten för verksamheten, följeforskning av mellanledarnas roll samt kollegiets erfarenheter av projektet. Därtill innehåller ett kapitel elevtexter som beskriver deras erfarenheter. Det är mångfalden av perspektiv och det faktum att innehållet är hämtat direkt från praktiken som gör denna bok unik.
Projektet som redovisas i boken visar på en betydelsefull motvikt till dagen skoldebatt, som många gånger handlar om sviktande elevresultat, tidsbrist i läraryrket och tidsbrist för att kunna genomföra utvecklingsarbete i verksamheten. Resultatet visar att det går att genomföra framgångsrik skolutveckling med förändringar i såväl undervisningen som skolkulturen i sin helhet, vilket bland annat har lett till högre meritvärden hos elever. Förändringarna har gjorts inom ramen för befintlig konferens- och forbildningstid och hela kollegiet har varit involverat.
Details
ProduktartE-Book
EinbandartElectronic Book
FormatEPUB
Format HinweisWasserzeichen
Erscheinungsjahr2019
Erscheinungsdatum01.07.2019
Auflage1. Auflage
Seiten216 Seiten
SpracheSchwedisch
Dateigrösse392 Kbytes
Artikel-Nr.6443087
Rubriken
GenreLexika