Notepad
The notepad is empty.
Skolutveckling som gemensamt projekt
ISBN/GTIN

Skolutveckling som gemensamt projekt

Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling
Ranking4662inLexika
E-bookEPUBWasserzeichenElectronic Book
216 pages
Swedish
Available formats
BookPaperback
CHF26.80
E-bookEPUBWasserzeichenElectronic Book
CHF8.35
CHF8.35
Download, available immediately.

Product

Cover TextBoken belyser olika aspekter av ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt på en lokal skola i Jönköpings kommun. Huvudtemat är en beskrivning av hur rektor tillsammans med mellanledare och övriga lärare på skolan gjort för att organisera och genomföra professionsdriven skolutveckling med undervisningen i fokus. I flera av bokens kapitel beskrivs planeringen och genomförandet av projektet och vilka framgångsfaktorer och hinder som upptäckts under processen. Dessutom presenteras studier som gjorts av lärare i verksamheten för verksamheten, följeforskning av mellanledarnas roll samt kollegiets erfarenheter av projektet. Därtill innehåller ett kapitel elevtexter som beskriver deras erfarenheter. Det är mångfalden av perspektiv och det faktum att innehållet är hämtat direkt från praktiken som gör denna bok unik.
Projektet som redovisas i boken visar på en betydelsefull motvikt till dagen skoldebatt, som många gånger handlar om sviktande elevresultat, tidsbrist i läraryrket och tidsbrist för att kunna genomföra utvecklingsarbete i verksamheten. Resultatet visar att det går att genomföra framgångsrik skolutveckling med förändringar i såväl undervisningen som skolkulturen i sin helhet, vilket bland annat har lett till högre meritvärden hos elever. Förändringarna har gjorts inom ramen för befintlig konferens- och forbildningstid och hela kollegiet har varit involverat.
Details
Product TypeE-book
BindingElectronic Book
FormatEPUB
Format noteWasserzeichen
Publishing year2019
Publishing date01/07/2019
Edition1. Auflage
Pages216 pages
LanguageSwedish
File size392 Kbytes
Article no.6443087
Rubrics
GenreLexika